Stichting BewonersBedrijven Zaanstad
Recente Tweets
Informatie

 

Algemeen 

06-45791929

info@bewonersbedrijvenzaanstad.nl

 

Buurttuin Poelenburg

06-17057126

info@buurttuinpoelenburg.nl

 

WijkWerk

06-45791929

info@wijkwerk075.nl


Zaanse VrouwenKR8

06-21588016

info@zaansevrouwenkr8.nl 

 

 
Home

Crowdfunding voor uitbreiding Buurttuin Poelenburg

Buurttuin Poelenburg wordt in het voorjaar van 2018 meer dan verdubbeld. Wij willen dan meer biotopen creëren en o.a. een schaduwbos en een moeras aanleggen, de vlindertuin uitbreiden, meer exoten planten en een experiment aangaan met verduurzaming van de bodem door het gebruik van algen. Doel: meer unieke en toegankelijke natuur in Poelenburg! Daar kunnen we samen voor zorgen! Doet u ook mee?

In buurttuin Poelenburg werken buurtbewoners van verschillende culturen samen aan een uniek stuk groen. Hierbij vinden wij het belangrijk dat we iets bijzonders toevoegen aan de wijk door de het groen diverser en duurzamer te maken en met name ontmoeting, recreatie, educatie en kennisdeling te stimuleren.

De huidige buurttuin is ruim 1600 m2 en we gaan uitbreiden naar bijna 4500 m2. Op dit nieuwe stuk willen wij nog meer de diepte ingaan wat betreft het aanplanten van bijzondere planten, struiken en gewassen om zo de biodiversiteit te stimuleren.

Poelenburg heeft een negatief imago terwijl het één van de groenste wijken van Zaanstad is. Wij willen dit groene imago verder versterken en naast een buurtfunctie ons ook openstellen voor andere stadsgenoten met een passie voor natuur en zo samen te kijken en te leren.

Buurttuin Poelenburg is een initiatief van Stichting BewonersBedrijven Zaanstad. De tuin wordt beheerd door het echtpaar Henk en Rolina Versluijs. Er zijn zo'n 40 vrijwilligers verbonden aan het project.

Er is in totaal € 5000,- nodig om de uitbreiding te kunnen bekostigen. Dit geld zal geheel worden besteed aan infrastructuur en de aanschaf van planten, struiken en gewassen. Ook kunnen wij nog volop hulp gebruiken bij het realiseren van de uitbreiding.

Samen kunnen we de uitbreiding van Buurttuin Poelenburg realiseren! Dit kan door een donatie te doen en/of vrijwilliger te worden. Wij bieden de donateurs diverse mooie beloningen en een blijvende betrokkenheid bij de tuin door u regelmatig een nieuwsbrief te sturen en uitnodigingen voor evenementen.

Zorgt u ervoor dat Buurttuin Poelenburg uitgebreid kan worden?

Doneer via: https://crowdfundingvoornatuur.nl/nl/projects/uitbreiding-buurttuin-poelenburg/plan