Stichting BewonersBedrijven Zaanstad
Recente Tweets
Informatie

 

Algemeen 

06-45791929

info@bewonersbedrijvenzaanstad.nl

 

Buurttuin Poelenburg

06-17057126

info@buurttuinpoelenburg.nl

 

WijkWerk

06-45791929

info@wijkwerk075.nl


Zaanse VrouwenKR8

06-21588016

info@zaansevrouwenkr8.nl 

 

 
Buurttuin Poelenburg

Onze buurttuin ligt vlak naast de Sultan Ahmet Moskee in de wijk Poelenburg. Bewoners kunnen hier voor een seizoen tegen een kleine vergoeding en een tegenprestatie een (moes)tuintje gebruiken. De tegenprestatie bestaat uit het onderhouden van de gemeenschappelijke tuin.  De oogst uit de gemeenschappelijke tuin gebruiken we om samen mee te koken en een deel stellen wij ter beschikking aan buurtbewoners die het financieel moelijker hebben. In 2016 won onze tuin de 'Roel de Wit aanmoedigingsprijs'. Deze prijs is vernoemd naar de voormalige commisaris der koningin en burgemeester van Alkmaar Roel de Wit. De prijs is bedoeld voor een project, persoon of organisatie die groen, natuur, water en recreatie toegankelijk en bereikbaar heeft gemaakt voor een breed publiek. Kwetsbare groepen bij natuur en milieu heeft betrokken, de mogelijkheden voor laagdrempelige recreatie voor mensen met een beperkt inkomen heeft bevorderd of een bijzondere rol heeft vervuld op het snijvlak van natuur, recreatie, water en ruimtelijke ordening. Het winnen van deze aanmoedigingsprijs was voor ons een groot compliment en een stimulans om in deze richting door te gaan! Onze tuin is gehaal ecologisch en wij maken ook gebruik van permacultuur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze beheerder Henk Versluys.