Stichting BewonersBedrijven Zaanstad
Recente Tweets
Informatie

 

Algemeen 

06-45791929

info@bewonersbedrijvenzaanstad.nl

 

Buurttuin Poelenburg

06-17057126

info@buurttuinpoelenburg.nl

 

WijkWerk

06-45791929

info@wijkwerk075.nl


Zaanse VrouwenKR8

06-21588016

info@zaansevrouwenkr8.nl 

 

 
WijkWerk075

Met WijkWerk075 geven wij invulling aan onze doelstelling 'werken aan werk'. Dit doen wij door middel van werkervaringsprojecten maar ook door werk weer lokaal te maken. Wij werken hiervoor intensief samen met de Sociale Wijkteams in Nieuw- West, Peldersveld, Poelenburg en Zaandam- Zuid en geven hiermee op een nieuwe manier invulling aan ons onderaannemerschap van deze teams.

Wijkwerk075 biedt een breed scala aan diensten aan bewoners, gemeente en woningcorporaties met als doel de wijk leefbaarder en socialer te maken. Te denken valt hierbij aan afvalinzameling, groenvoorziening, schoonmaak en voorlichting. Tevens zijn er diensten in ontwikkeling op het gebied van zorg en welzijn.