Stichting BewonersBedrijven Zaanstad
Recente Tweets
Informatie

 

Algemeen 

06-45791929

info@bewonersbedrijvenzaanstad.nl

 

Buurttuin Poelenburg

06-17057126

info@buurttuinpoelenburg.nl

 

WijkWerk

06-45791929

info@wijkwerk075.nl


Zaanse VrouwenKR8

06-21588016

info@zaansevrouwenkr8.nl 

 

 
Missie

Het is onze missie om te werken aan een betere wijkeconomie door projecten op te starten op het gebied van economische, sociale en fysieke ontwikkeling.

Dit doen we door:

  • te werken aan werk
  • te werken aan de wijk
  • te werken aan elkaar

Werken aan werk

Een betere wijkeconomie ontstaat door het scheppen van banen, mensen weer aan het werk te helpen of lokaal ondernemerschap te stimuleren. Werken aan werk is dus ook een belangrijke activiteit binnen onze stichting. Wij bieden buurtbewoners werkervaring en leren hen hoe ze een bedrijf kunnnen opzetten. Buurtbewoners weten elkaar weer te vinden, er ontstaat verbinding en mensen maken weer bebruik van elkaars kennis en netwerk. Zo geven buurtbewoners sollicitatietrainingen aan elkaar en proberen ze elkaar via de eigen contacten aan een baan te helpen. Deze formule heeft al de nodige positieve matches opgeleverd, simpelweg door de inzet voor elkaar!

Werken aan de wijk

Het BewonersBedrijf voert werkzaamheden uit voor de gemeente Zaanstad, woningcorporaties en ondernemers. Dit zijn werkzaamheden die anders niet zouden worden uitgevoerd, omat ze zijn wegbezuinigd of later staan gepland dan bewoners het wenselijk vinden. Deze werkzaamheden verhogen de leefbaarheid in de wijk zoals het opknappen van portieken, het inzamelen van grofvuil of het onderhoud van groen. Hiermee houden wij onze wijken zelf schoon, heel en veilig!

Werken voor elkaar

Nederland staat aan de vooravond van grote veranderingen op het gebied van inkomen, werk, wonen en zorg. Veranderingen die voor veel mensen gevolgen zullen hebben. Wij vinden het belangrijk dat betaalbare diensten en zorg toegankelijk blijven voor iedereen en bieden dan ook een reeks diensten aan waarmee bewoners elkaar verder helpen.