Stichting BewonersBedrijven Zaanstad
Recente Tweets
Informatie

 

Algemeen 

06-45791929

info@bewonersbedrijvenzaanstad.nl

 

Buurttuin Poelenburg

06-17057126

info@buurttuinpoelenburg.nl

 

WijkWerk

06-45791929

info@wijkwerk075.nl


Zaanse VrouwenKR8

06-21588016

info@zaansevrouwenkr8.nl 

 

 
Doe je mee?

Het BewonersBedrijf is een maatschappelijke organisatie die veel doet in de wijk maar hiervoor meestal geen financiële compensatie ontvangt. Wij doen dit uit idealisme en betalen de activiteiten veelal uit eigen middelen en exploitatie. Dit betekent dat wij vooral werken met de inzet van vrijwilligers. De begeleiding van de deelnemers aan de werkervaringsprojecten of dagbesteding worden verzorgd door vrijwilligers met een specifieke kennis of achtergrond of door betaalde coördinatoren, dit omdat wij dit goed geborgd willen hebben. 

Werken voor het BewonersBedrijf heeft altijd een toegevoegde waarde want je werkt aan jezelf en de buurt!

Wil je meer informatie over de openstaande vacatures of werkervaringsplekken op deze website loop dan gerust bij één van onze locaties naar binnen of mail ons naar: info@bewonersbedrijvenzaanstad.nl. Bellen kan natuurlijk ook: 075-7503521.